บลจ. ฟินันซ่า เสนอกองตราสารหนี้ 3 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.80 % สูงกว่าเงินฝาก รับดอกเบี้ยขาลง

นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด (บลจ.ฟินันซ่า) เสนอกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.80 %

“ตอนนี้ตลาดหุ้นก็ผันผวน อัตราผลตอบแทนการฝากเงินมีแนวโน้มปรับตัวลงจากการลดดอกเบี้ยของแบงค์ชาติ ที่ผ่านมานักลงทุนส่วนหนึ่งที่เป็นลูกค้าประจำของ บลจ.ฟินันซ่า เรียกร้องให้ บลจ.ฟินันซ่า เสนอตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก แต่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเงินฝากไม่มาก ผมเลยจำเป็นที่ต้องออกกองตราสารหนี้ออกมาเรื่อยๆ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ซึ่งถ้าแบงค์ชาติปรับลดดอกเบี้ยลงไปอีก การลงทุนในตราสารหนี้แบบนี้ จะช่วยให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจมาก ”
“ด้วยเหตุนี้ บลจ.ฟินันซ่า จึงออกกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรลโอเวอร์ 3 เดือน 1 (FAM FIPR3M1) โดยมีอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.80 % ต่อปี โดยเปิดเสนอขายตั้งแต่ 17 – 24 มิ.ย. 56
โดยสินทรัพย์ในกองตราสารหนี้บางส่วนจะลงทุนเป็นเงินฝากธนาคารต่างประเทศและ ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีหรืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ขึ้นไป ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสารมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก เปลี่ยนสกุลเงิน USD, CNY, HKD, EUR, JPY, AED เป็นเงินบาทแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556)
สำหรับการลงทุน 3 เดือน เป็นกองทุนที่โรลโอเวอร์มาจากกองก่อนหน้านี้ FAM FIPR3M1 เป็นกองทุน specific fund โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในเงิน ฝากธนาคารต่างประเทศ สกุลเงิน USD, CNY, HKD, EUR, JPY กับธนาคาร BOC (Macau), Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธนาคาร CIMB Niaga (Indonesia) หรือเงินฝากสกุลเงิน AED ธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank, UAE (F1), ธนาคาร Union National Bank,UAE (P-1) หรือ ธนาคาร CBQ(Qatar), ตั๋วเงินหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ, ตั๋วแลกเงิน บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) (BBB),ตั๋วแลกเงิน บจ.ธนบรรณ (BBB),ตั๋วแลกเงิน บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (BBB+), ตราสารหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย (BBB+), บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (BBB+)หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ขึ้นไป, ตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท ซึ่งหากนักลงทุนสนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-352-4050 อัตราผลตอบแทนสามารถดูได้จากเอกสารแนบ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน อนาคต

ที่มาโดย Thai PR